Home

Velkommen til vores hjemmeside

Færgehusene er en grundejerforening i Juelsminde. Foreningens medlemmer, ca. 35 husstande, bor på en strandeng, som tidligere var asfaltbelagt og tjente som parkerings- og opmarchområde for færgefarten mellem Juelsminde og Kalundborg.

Foreningens formål er:

  • at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, herunder
  • at administrere nuværende og kommende fællesanlæg,
  • at sørge for renholdelse, vedligeholdelse og eventuel forbedring af fælleseje,
  • at påse sammen med Hedensted Kommune, at lokalplanens bestemmelser overholdes,
  • at påtale overtrædelser af villadeklaration tinglyst 8. maj 2003 m.m., og
  • at løse øvrige opgaver, som et foreningsflertal måtte finde passende, eller som er nødvendige til opfyldelse af offentlig myndighed.

- Godt naboskab skaber glæde i hverdagen, og bestyrelsen gør sig umage for, at alle, der ønsker det, bliver inddraget i beboerfællesskabet

Du skal logge ind for at se resten af indholdet. 

Login